Godt hverdagsliv

Du kan komme dig!

Om indholdet

Indholdet på godthverdagsliv.dk baserer sig på et systematisk arbejde, der blev påbegyndt i 2007, med at tage udgangspunkt i den personlige recovery-proces. Guiden er skrevet af brugere og pårørende – i samarbejde med alle andre.

Indholdet bygger primært på de behov som er beskrevet af mennesker som enten har været eller er i ambulant psykiatrisk behandling, OPUS, jobcenter m.m.

Målet med guiden er at skabe et materiale, der handler om det man står og mangler, når krisen har trukket tæppet væk under fødderne på en. Med andre ord – at skabe en guide, til det man ellers er overladt til at skulle finde ud af selv.

Måske er det lykkes. Vi har ikke lavet evalueringer, da de er dyre og sjældent besværet værd, men på anekdotisk plan er den primære og ofte gentagede tilbagemelding fra nuværende og tidligere patienter, at  ‘guiden var det eneste der talte til mig, lige der hvor jeg var i livet.’

Indholdet i 'Guide til et godt hverdagsliv' bygger på:

  • Udskrivningsguiden, der gennem workshops og undervisning og workshops var i kontakt med 400 medarbejdere og 200 patienter i forskellige hjørner af psykiatrien.
  • 17 interview
  • 7 fokusgrupper samt en række kommenteringsrunder fra ressourcepersoner på recovery-området på de forskellige udkast af ‘Guide til et godt hverdagsliv’

Efter udgivelsen har guiden været en del af Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden, hvor der er høstet mange gode erfaringer med den konkrete brug af guiden. Desuden bruges guiden mange steder og på mange forskellige måder, som Peer Netværket Danmark samler op på.

En række redskaber fra guiden indgår i metodeudviklings- og forskningsprojektet ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet,’ som gennemføres af Det Sociale Netværk og SIND.

Hvem driver godthverdagsliv.dk

Det primære indhold, herunder udviklingen og arbejdet med ‘Guide til et godt hverdagsliv’ er forankret i Peer-Partnerskabet v. Det Sociale Netværk og SIND. Læs mere her.

Vi er 100% uafhængige af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

Har du spørgsmål, bedes du kontakte os.

Siden her opdateres og vedligeholdes af frivillige, primært af guidens forfatter, Klavs Serup Rasmussen.

SIND Logo transparent
DSN Logo transparent
%d bloggers like this: