Til dig, der er medarbejder

‘Guide til et godt hverdagsliv’ kan anvendes af alle. Den er udviklet til kommuner og ambulante psykiatriske indsatser, men vi ved at psykologer og andre også bruger den.

Her kan du læse mere om baggrunden for ‘Guide til et godt hverdagsliv,’ hvilket forhåbentligt kan støtte dig i at anvende guiden på en måde, du føler dig tryg ved og som understøtter din praksis.

Indhold her på siden:

Hvilket mindset bygger din praksis på?

Det, at vi hver dag er nødt til at udøve bestemte praksisser, former os i en bestemt retning. Mødes du med krav om performance, dokumentation og professionalisering vil det helt af sig selv fremme en særlig tænkning, hver gang du arbejder med disse krav. Denne tænkning vil med tiden blive en del af både din organisations og din egen faglige identitet. Sådan er det jo, og det er helt naturligt. Det kan både være godt og skidt.

Da vi formes af krav og opgaver og måder vi bliver vurderet på, er det dog godt at være opmærksom på, om der er nogle implicitte antagelser i ens praksis – og måske endda i ens organisation – som er særligt styrende for alt hvad der sker.

Her vil vi gerne sætte fokus på nogle af de antagelser, som ‘Guide til et godt hverdagsliv’ forsøger at gøre op med, og som guiden i større eller mindre grad forhåbentlig kan bidrage til at gøre det muligt at gå en anden vej.